Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

Kolumna

O učenju…

Marijana Stojadinović 24.1.2020. Komentari

Kada govorimo o učenju, mi ne možemo, a da se ne zapitamo šta zapravo pojam učenje predstavlja?  Da li je to samo puki prenos znaka ili ono ima mnogo šire značenje? Ne, naravno, učenje nije samo suvoparno sticanje znanja od strane onih koje ga prenose na druge (odašiljanjem znaka putem slušanja žive reči od strane predavača). Učenje može da se ostvaruje i čitanjem pisane reči, a nije retkost da se čovek uči i sticanjem iskustva − kada su ga razne životne prilike dovele do toga da sam iznalazi rešenja u situacijama u kojima pomoći nije imao, i kada je jedino mogao da se osloni na zdrav razum.

Foto: privatna arhiva

Istorijski gledano, mnogi filozofi, naučnici, oratori i ostali intelektualci bavili su se učenjem, to jest prenosom znaka na druge, odnosno mlađu populaciju. Ispisane su i brojne stranice na tu temu i objašnjeni različiti načini znaka, a i danas smo svedoci da je ova tema i dalje aktuelna među naučnim radnicima i akademskim krugovima. 

Proučavajući Kvintilijana, vidimo da je od predavača to jest vaspitača (učenje najpre treba da bude vaspitanje pa potom znanje) zahtevao najširu kulturu, ali i stroge etičke i intelektualne kvalifikacije onih koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa decom. Dakle, prema njegovom mišljenju učitelji, pedagozi i vaspitači trebalo bi da budu primer onima kome znanje prenose. Marko Fabije Kvintilijan je kao i Marko Tulije Ciceron ili Tacit od govornika zahtevao uverljivo kazivanje, biranim rečima i odgovarajućom argumentacijom. On je ostajao u okviru grčkog vaspitnog modela, dok je u Rimu preovladavao stav o važnosti fizičkog vaspitanja. Danas, kada je modernizacija zahvatila skoro sve segmente jednog društva, nameće se pitanje o tome da li je donela i boljitak tom istom društvu. Da bi se to utvrdilo, neophodno je vratiti se na drevne paradigme Marka Fabija Kvintilijana i primeniti prilično efikasan grčko-rimski školski sistem. Ili bar dobro razmisliti o tome.

učenje,sistem,kolumna,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.