Monohromatska fotografija kao vid izraza

20. okt 2019. Kultura