Konkurs za učešće na festivalu PozitivNI

22. mar 2019. Muzika

Konkurs za Serbian showcase

21. feb 2019. Muzika

Konkurs za najbolju dokumentarnu fotografiju

13. feb 2019. Konkursi