Objavljen konkurs Univerziteta Artoa

1. jan 2019. Konkursi

Energetska pića − (ne)prijatelji studenata

24. nov 2018. Zdravlje

YouthSpeak Forum u Oficirskom Domu

8. nov 2018. Organizacije