Konkurs za brucoše na Filozofskom fakultetu

Jelena Živadinović 2018.
Komentari

Filozofski fakultet upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija ukupno 625 studenata. Priliku da se njihovo obrazovanje finansira iz budžeta imaće 320 studenata, dok će preostalih 305 biti na samofinansiranju.

Foto: www.facebook.com/filozofskifakultetnis

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 20, 21. i 22. juna od 8.30 do 14 časova, kao i 23. juna od 8.30 do 12 časova u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta. Redosled kandidata za upis na studije prvog stepena utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog  u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, kao i na osnovu prioriteta želja kandidata za upis na studijske programe.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta. Osim prijavnog lista, koji se može kupiti u kopirnici preko puta Fakulteta, podnose i neoverene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda završene srednje škole, diplomu o položenom maturskom ispitu i očitanu biometrijsku ličnu kartu. Takođe, potrebni su dokaz o uplati iznosa od 8.000 dinara za polaganje prijemnog ispita i lična karta ili pasoš. Ukoliko je kandidat strani državljanin neophodno je da podnese nostrifikovana dokumenta i dokaz o proveri znanja srpskog jezika. Polaganje prijemnih ispita obaviće se prema utvrđenom rasporedu koji će biti objavljen na oglasnim tablama Fakulteta 25, 26. i 27. juna.

Detaljnije informacije u vezi sa upisom mogu se dobiti na Fakultetu u Službi za nastavu i studentska pitanja i Kancelariji za razvoj karijere i podršku studentima, kao i preko portala za upis Fakulteta.

Ključne reči: konkurs , osnovne akademske studije , filzofski fakultet , Univerzitet u Nišu ,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.