Konkurs za polaznike Evropske škole debate

5. okt 2018. Konkursi

Konkurs Humboltovog univerziteta u Berlinu

28. sep 2018. Konkursi

Konkurs Masarikovog univerziteta u Brnu

29. jan 2018. Konkursi

Konkurs Politehničkog univerziteta u Vroclavu

9. dec 2017. Konkursi