Kviz Eestec Duel na Elektronskom fakultetu

4. jun 2019. Fakulteti

Počinje novi ciklus Startup Akademije

21. maj 2019. IT

SICEF organizuje osmu konferenciju T’n’T

28. mar 2019. IT

Prijem novih članova u BEST tim

3. apr 2018. Organizacije