Humanitarna predstava za Petru Vješticu

29. maj 2018. Fakulteti

#DigitalnaKarijera na Ekonomskom fakultetu

17. maj 2018. Fakulteti

Održan Career day na Elektronskom fakultetu

15. maj 2018. Fakulteti

Otvoren Ebec challenge Balkan

12. maj 2018. Organizacije
Strana 16 od 26