Konkurs Univerziteta u Bordou

24. okt 2017. Konkursi

Konkurs Univerziteta Mikolas Romeris u Vilnjusu

18. okt 2017. Konkursi

Konkurs Zapadnog univerziteta u Temišvaru

16. okt 2017. Konkursi

Takmičenje u besedništvu

15. okt 2017. Studentski život

Konkurs Humboltovog univerziteta

15. okt 2017. Konkursi

CodeCraft takmičenje na Elektronskom fakultetu

15. okt 2017. Fakulteti

Od linearne algebre do mašinskog učenja

15. okt 2017. Fakulteti

Kursevi korejskog jezika

13. okt 2017. Studentski život

Konkurs Univerziteta Sarlanda u Sarbrikenu

12. okt 2017. Konkursi
Strana 30 od 31