Whitesnake otvara 53. Gitarijadu

12. maj 2019. Muzika